สารานุกรมภาพการ์ตูน : มองโลกผ่านประวัติศาสตร์

สารานุกรมภาพการ์ตูน : มองโลกผ่านประวัติศาสตร์
สารานุกรมภาพการ์ตูน : มองโลกผ่านประวัติศาสตร์

Learn World History with One Picture Book

ISBN : 9786160421305
เขียน : Jeong Yeon, Kim Dong Jin, Park Bum Hee และ Lee Seong Jun
ภาพประกอบ : Lee, Byung Young
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ขนาด :  21 x 28 x 1.1 ซม.
จำนวน : 236 หน้า
สำนักพิมพ์ : นานมี

พาเด็กๆ ย้อนเวลาสู่ยุคสมัยต่างๆ
เพื่อสนุกกับการเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดของมนุษยชาติ
การสร้างอารยธรรมในสมัยโบราณ การกำเนิดและการล่มสลายของอาณาจักร
ยิ่งใหญ่ในอดีต การขยายเส้นทางการค้าของชาติต่างๆ การสำรวจทางทะเล

เหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิง เช่น
การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก
สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 สงครามเย็น การก่อการร้ายและความขัดแย้ง
ในศตวรรษที่ 20 จนถึงยุคแห่งความร่วมมือในปัจจุบัน

ปกติ: 445 บาท
ขาย:401 บาท
401 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160421305