จิตวิทยา ความรู้ฉบับพกพา : PSYCHOLOGY - A Very Short Introduction

จิตวิทยา ความรู้ฉบับพกพา : PSYCHOLOGY - A Very Short Introduction

ISBN : 9786167885209
โดย : Gillian Butler & Freda McMANUS
แปล : ณัฐสุดา เต้พันธ์
สำนักพิมพ์ : Open Worlds
อื่นๆ : 235 หน้า

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษาที่น่าตื่นตาตื่นใจ ช่วยให้เราเห็นภาพการทำงานของจิตใจได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงสะท้อนให้เห็นความสำคัญของจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวโยงกับศาสตร์ทุกแขนงที่มุ่งศึกษาและแก้ไขปัญหาของมนุษย์ อาทิ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (พฤติกรรม) รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา ฯลฯ

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167885209