จิตวิทยาการบริการ Service Psychology

จิตวิทยาการบริการ Service Psychology
จิตวิทยาการบริการ Service Psychology

โดย : จิตตินันทร์ นันทไพบูลย์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น 
อื่นๆ : 358 หน้า

  • รู้จักลูกค้า คู่แข่ง
  • หลักการบริการที่ถูกต้อง
  • การคาดเดาความต้องการของลูกค้า
  • การสื่อสารกับลูกค้า และการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ
  • มุ่งสู่การเป็นพนักงานบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742127695