จิตวิทยา รู้เขารู้เรา มองคนทะลุถึงกระดูก

จิตวิทยา รู้เขารู้เรา มองคนทะลุถึงกระดูก
จิตวิทยา รู้เขารู้เรา มองคนทะลุถึงกระดูก

ISBN :  9786169287414
โดย : ยิน หลี หมิง
แปล : เพ็ญศิริ รัตนศรี
สำนักพิมพ์ : วารา (WARA)
อื่นๆ :  228 หน้า

เล่าจื๊อกล่าวว่า : คนที่รู้จักคนอื่นคือคนฉลาด คนที่รู้จักตนเองคือคนรู้แจ้ง 

แต่ละคนต่างปรารถนาจะเข้าใจคนอื่น เข้าใจตนเอง แต่การเข้าใจแท้จริงไม่ง่ายเหมือนที่พูด? คนส่วนมากเพียงแค่อาศัยประสบการณ์ของตนเองเพื่อเข้าใจคนอื่นและประเมินตนเอง แต่ “ประสบการณ์” ก็ไม่แน่ว่าจะถูกต้องเสมอไป อาจปะปนด้วยอคติและข้อจำกัดมากมาย บางครั้งเราคิดว่าเข้าใจตัวเองและคนอื่นเป็นอย่างดี แต่บางทีการเข้าใจของเรายังมีอีกหลายแง่มุม

การพัฒนาทางด้านจิตวิทยาอาจมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เราเข้าใจตนเองและคนอื่นได้รวดเร็วแม่นยำ อาจทำให้เราไม่หลงผิด

ในขณะที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่น ความขัดแย้งหลายอย่างแท้จริงมีสาเหตุจากความเข้าใจผิด ความเข้าใจผิดหลายอย่างมีสาเหตุจากความไม่เข้าใจ ดังนั้นการเข้าใจคนอื่นถึงจะทำให้เรารู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไร? นิสัยเหมือนหรือต่างจากเราอย่างไร? ความคิดเหมือนหรือต่างจากเราอย่างไร? เราถึงจะตัดสินและเข้าใจคำพูดและการกระทำของคนอื่น ถึงจะอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น ถึงจะเพิ่มทักษะการอยู่ร่วมกันระหว่างตนเองกับคนอื่น

แน่นอนว่า ลักษณะการอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับคนอื่นและระดับความสุขของตนเอง ส่วนมากตัดสินจากสภาวะภายในของเรา นิสัยของตัวเราเป็นอย่างไร? วิธีการปฏิสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นเป็นอย่างไร? ภาวะจิตใต้สำนึกของเราเป็นอย่างไรบ้าง? เรามีข้อผูกมัดและปมในใจอะไรบ้าง? มีความทุกข์ใดบ้างที่ตนเองไม่อยากเผชิญหน้า? เพียงแค่เข้าใจตัวเองมากขึ้นก็จะพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น ทำให้ตนเองยิ่งมีความสุขและเบิกบานใจ

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169287414