เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

โดย : รศ.ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 216 หน้า

 ปรับและเปลี่ยนความคิดให้ทัน เพื่อใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตอลให้สนุกและสุขสุดๆ

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160819096