คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น
คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น

โดย : ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
อื่นๆ : 312 หน้า / สี่สีในเล่ม

"คู่มือเขียน iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้น" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเขียน iPhone Apps เริ่มต้นเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนา Apps ตามที่ต้องการ หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยรูปภาพเป็นจำนวนมาก และขั้นตอนที่ลำดับเพื่อให้ง่ายต่อการฝึกฝนทำความเข้าใจ

สำหรับ Xcode 4.6 และ iOS 6.1

  • ก้าวแรกสู่การพัฒนา App สำหรับ iOS devices
  • ใช้ Xcode เขียนโปรแกรมในระดับเริ่มต้น
  • ความเข้าใจและการเขียนโปรแกรม OO ด้วย Objective-C
  • ตรวจสอบเงื่อนไขและการใช้คำสั่งสำหรับวนรอบการทำงาน
  • การใช้ Collections
  • พัฒนา Single View Application
  • เขียนโปรแกรมโดยใช้ Target / Action Pattern
  • เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Modal View และ Table View
  • เขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Navigation App และ Tabbed App
  • การ download และการติดตั้ง Xcode
ปกติ: 350 บาท
ขาย:315 บาท
315 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162044373