คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 04

คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 04
คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 04

KINDAICHI shonen no shisso
ISBN : 9786163778925 (70 บาท)
Barcode : 1010900216975 (70 บาท)
Story by : SEIMARU AMAGI
Art by : FUMIYA SATOH
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ปกติ: 70 บาท
ขาย:63 บาท
63 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010900216975