คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 01

คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 01
คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 01คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 01

KINDAICHI shonen no chosen
ISBN : 1010900207203 (45 บาท) /  1010900216972 (70 บาท)
Story by : SEIMARU AMAGI
Art by : FUMIYA SATOH
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ปกติ: 70 บาท
ขาย:63 บาท
63 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010900216972