คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 05

คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 05
คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 05

KINDAICHI shonen no taiketsu
ISBN : 9786163779199 (70 บาท)
Barcode : 1010900217002 (70 บาท)
Story by : SEIMARU AMAGI
Art by : FUMIYA SATOH
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ปกติ: 70 บาท
ขาย:63 บาท
63 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010900217002