คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 03

คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 03
คินดะอิจิ กับแฟ้มคดีพิศวง เล่ม 03

KINDAICHI shonen no boken

ISBN : 9786163778918 (70 บาท)
Barcode : 1010900216974 (70 บาท)
Story by : SEIMARU AMAGI
Art by : FUMIYA SATOH
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ปกติ: 70 บาท
ขาย:63 บาท
63 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010900216974