Smart Cat ระดับ 2 เล่ม 2 : จำนวนน่ารู้

113 บาท
Smart Cat ระดับ 2 เล่ม 2 : จำนวนน่ารู้
Smart Cat ระดับ 2 เล่ม 2 : จำนวนน่ารู้
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160455423
ปกติ: 125 บาท
ขาย:113 บาท

ISBN : 9786160455423
ผู้เขียน : 肖宁遥
ผู้แปล : ชัญญา วินัยสวัสดิ์
อื่นๆ : - หน้า

Smart Cat ระดับ 2 เล่ม 2: จำนวนน่ารู้

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการนับเลขในภาษาจีนซึ่งมีแบบฝึกเขียนตัวเลข 1-20  เป็นภาษาจีนที่ท้ายเล่ม รู้จักรูปแบบประโยคการบอกอายุของตนเองและการถาม อายุคนอื่น  เนื้อเรื่องใช้ภาษาจีนตัวย่อ โดยมีพินอินกำกับเสียงอ่าน พร้อมคำแปล ภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษท้ายเล่ม  เรื่องราวสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก มีตัวอย่างประโยคและบทสนทนาเพื่อฝึกการโต้ตอบ ภาษาจีน

ในเล่มประกอบด้วยเรื่อง                                                            

  • 一个两个三四个  หนึ่งอัน สองอัน สามสี่อัน              
  • 你几岁了?เธออายุเท่าไร
     
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง