Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 2 - วันนี้ดีจัง

113 บาท
Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 2 - วันนี้ดีจัง
Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 2 - วันนี้ดีจัง
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160455461
ปกติ: 125 บาท
ขาย:113 บาท

ISBN : 9786160455461
ผู้เขียน : 肖宁遥
ผู้แปล : ชัญญา วินัยสวัสดิ์
อื่นๆ : - หน้า

Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 2 : วันนี้ดีจัง

เด็กๆจะได้เรียนรู้ลักษณนามของคน  สัตว์ และสิ่งของเป็นภาษาจีน  และการบอกความรู้สึกของตัวเอง  เนื้อเรื่องใช้ภาษาจีนตัวย่อ โดยมีพินอินกำกับเสียงอ่าน พร้อมคำแปลภาษาไทย และคำแปลภาษาอังกฤษท้ายเล่ม เรื่องราวสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  มีตัวอย่างประโยคและบทสนทนาเพื่อฝึกการโต้ตอบภาษาจีน

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง