Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 1 - อาหารและสิ่งรอบตัว

113 บาท
Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 1 - อาหารและสิ่งรอบตัว
Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 1 - อาหารและสิ่งรอบตัว
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160455454
ปกติ: 125 บาท
ขาย:113 บาท

ISBN : 9786160455454
ผู้เขียน : 肖宁遥
ผู้แปล : ชัญญา วินัยสวัสดิ์
อื่นๆ : - หน้า

Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 1 : อาหารและสิ่งรอบตัว

เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องชนิดของอาหาร ผักและผลไม้ การบอกความต้องการของตัวเองแฃะการเลือกซื้อของ การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการแต่งตัวด้วยตัวเอง  เนื้อเรื่องใช้ภาษาจีนตัวย่อ โดยมีพินอินกำกับเสียงอ่าน พร้อมคำแปลภาษาไทย และคำแปลภาษาอังกฤษท้ายเล่ม เรื่องราวสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  มีตัวอย่างประโยคและบทสนทนาเพื่อฝึกการโต้ตอบภาษาจีน

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง