Mind Map Grammar + ข้อสอบ

Mind Map Grammar + ข้อสอบ
Mind Map Grammar + ข้อสอบ

ISBN : 9786167676180
โดย : เอกชัย เกรียงโกมล
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 344 หน้า

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยภาพและแผงผัง โดยได้รวบรวมเนื้อ Grammar ไว้อย่างครบถ้วน นำเสนอด้วยเทคนิค Mind Map โดยใช้แผนผังและภาพน่ารักๆ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพใหญ่ ภาพย่อย และความสัมพันธ์โดยรวม 

รวมไปถึง “ข้อสอบ Grammar” ท้ายบท ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์และการใช้งานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบ Step by Step ทำให้ผู้อ่านสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ เข้าใจอย่างรวดเร็ว และจำได้นาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือแม้แต่การสอบได้

ปกติ: 249 บาท
ขาย:224 บาท
224 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167676180