จำศัพท์เจ๋ง เก่งอย่างเทพ ด้วย Mind Mapping English-Chiness-Thai 01 + CD

จำศัพท์เจ๋ง เก่งอย่างเทพ ด้วย Mind Mapping English-Chiness-Thai 01 + CD
จำศัพท์เจ๋ง เก่งอย่างเทพ ด้วย Mind Mapping English-Chiness-Thai 01 + CD

Chief Editor : Kuo, Tai-tsung
โดย : หวัง โย่วฮุ่ย, ไต้ อี้ซาน และ หลวี่ เถาหราน
แปล : อรุโณทัย เขตหาญ และ เพ็ญศิริ รัตนศรี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 296 หน้า / พร้อม MP3 ฝึกฟัง - พูดอังกฤษ

จำศัพท์ อังกฤษ-จีน-ไทย กว่า 2,000 คำ จาก 7 หมวด ด้วย Mind Mapping

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160803651