Fate / Zero เล่ม 10

43 บาท
Fate / Zero เล่ม 10
Fate / Zero เล่ม 10
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654142683
ปกติ: 50 บาท
ขาย:43 บาท

フェイト/ゼロ
Fate Zero
Fate/Zero

ISBN : 9786160910038
Barcode : 8854654142683
โดย : NITROPLUS/TYPE-MOON
ภาพ : SHINJIRO
ลิขสิทธิ์ : Kadokawa Corporation

     เด็กหนุ่มซึ่งถูกเรียกว่า "เครี่" ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่เกาะทางใต้ ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลและแสงอาทิตย์เจิดจ้า หากหันไปก็จะเห็นรอยยิ้มของผู้คน แต่วันคืนที่สงบสุขนั้นก็เปลี่ยนไปแค่ข้ามคืนด้วยการทดลองที่ล้มเหลวของเอมิยะ โนริคาตะ ผู้คนทั่วเกาะกลายเป็นกูล ภาพที่ราวกับนรกแผ่ไพศาลไปทั่วเด็กหนุ่มซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางแยก
      เล่ม 10 แห่งโชคชะตาที่เปิดประตูอดีตที่ปิดซ่อนไว้!

รายการที่เกี่ยวข้อง