Fate/Grand Order เฟต/แกรนด์ออร์เดอร์ คอมิกอะลาคาร์ต เล่ม 08

Fate/Grand Order เฟต/แกรนด์ออร์เดอร์ คอมิกอะลาคาร์ต เล่ม 08
Fate/Grand Order เฟต/แกรนด์ออร์เดอร์ คอมิกอะลาคาร์ต เล่ม 08Fate/Grand Order เฟต/แกรนด์ออร์เดอร์ คอมิกอะลาคาร์ต เล่ม 08

Fate/Grand Order コミックアラカルト
Fate/Grand Order - Comic à la Carte 
Fate/Grand Order COMIC a la carte

ISBN : 9786164643345
เรื่องต้นฉบับ : TYPE-MOON
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ Comp-Ace
แปล : ฐิติพร เขียวมณีวงศ์
ลิขสิทธิ์ : Kadokawa Corporation
อื่นๆ : 176 หน้า

รวมเรื่องสั้นสุดป่วนฮาของเหล่ามาสเตอร์และเซอร์แวนต์ จากสุดยอดเกมออนไลน์แห่งยุค Fate/Grand Order โดยฝีมือทีมนักวาดชั้นนำ รวมทั้งครีเอเตอร์ที่เคยฝากผลงานไว้ในเกมมาแล้ว!!

ปกติ: 145 บาท
ขาย:131 บาท
131 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164643345