Fate / Zero เล่ม 07

43 บาท
Fate / Zero เล่ม 07
Fate / Zero เล่ม 07
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654126591
ปกติ: 50 บาท
ขาย:43 บาท

フェイト/ゼロ
Fate Zero
Fate/Zero

ISBN : 9786160910038
Barcode : 8854654126591
โดย : NITROPLUS/TYPE-MOON
ภาพ : SHINJIRO
ลิขสิทธิ์ : Kadokawa Corporation / Edited by Kadokawa Shoten

ผู้ที่ทำลายอุปสรรคความเลื่อมใสศรัทธาทั้งหมด ผู้ที่แสวงหาความโลภกับความสำราญ ผู้ที่เดิมพันชีวิต... เมืองฟุยุกิที่เต็มไปด้วยความคิดหลากหลาย หลังจากแอสแซสซินพ่ายแพ้หมดสิ้น การต่อสู้ครั้งใหม่ก็เริ่มขึ้น แต่ละฝ่ายเริ่มเคลื่อนไหว แคสเตอร์ที่ถูกทำลายฐานได้ทำการอัญเชิญครั้งสุดท้ายเพื่อสร้างความหวาดกลัว อันร้ายแรง เล่ม 7 แห่งโชคชะตาที่ต้องเผชิญกับอสุรกาย!!

รายการที่เกี่ยวข้อง