แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Access 2003

แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Access 2003
แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Access 2003

โดย : ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 240 หน้า

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ปกติ: 95 บาท
ขาย:86 บาท
86 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742124182