เคล็ดลับจูง [หู] และจูง [ใจ] คน

เคล็ดลับจูง [หู] และจูง [ใจ] คน
เคล็ดลับจูง [หู] และจูง [ใจ] คน

เคล็ดลับจูงหูและจูงใจคน

ISBN : 9786162757365
โดย : นาน สถิตย์
สำนักพิมพ์ : ADJ
อื่นๆ : 258 หน้า

วิธีการเอาชนะใจคนเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยหลักของการ “ฟัง พูด คิด ทำ” เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีงาม กับคนที่เป็นเป้าหมายของเรา เพื่อจับใจเขาให้อยู่หมัด เราจะรู้ว่า “เขากำลังคิดอะไรอยู่” แล้วเราจะรู้ได้ว่า “เราควรทำอย่างไรต่อไป” เพื่อสิ่งที่เราต้องการได้

หนังสือเล่มนี้จะนำพาเราทุกคนไปสู่ “ความโดดเด่น” และ “ความสำเร็จ” ในสิ่งที่ต้องการได้ หากเราเพียงแต่ “อ่านมันให้เข้าใจและนำมันไปใช้”

ปกติ: 99 บาท
ขาย:89 บาท
89 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162757365