สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 15

68 บาท
สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 15
สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 15
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100218298
ปกติ: 75 บาท
ขาย:68 บาท

Denpa Kyoushi  
电波教师
電波教師
Denpa Kyōshi
Denpa Kyoshi
He is an Ultimate Teacher
Denpa Kyoshi

ISBN : 9786164910270
โดย : Takeshi AZUMA
ลิขสิทธิ์ : Shogakukan

จากการต่อสู้กับ นายูตะ ทำให้พรรคพวกต้อง...!
ด้วยความโกรธนี้เองทำให้ คางามิ แสดงพลังที่แท้จริงออกมา!

รายการที่เกี่ยวข้อง