สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 25

81 บาท
สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 25
สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 25
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100219793
ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท

Denpa Kyoushi  
电波教师
電波教師
Denpa Kyōshi
Denpa Kyoshi
He is an Ultimate Teacher
Denpa Kyoshi

ISBN : 9786166070835
โดย : Takeshi AZUMA
ลิขสิทธิ์ : Shogakukan

ห้องเรียน S หนีขึ้นเกาะโคโยมิน เพื่อปกป้องม่ชิกา
แต่ไม่ใช่แค่หนีเท่านั้น ยังประกาศตั้งเป็นประเทศเอกราชด้วย...!!?
 

รายการที่เกี่ยวข้อง