สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 20

81 บาท
สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 20
สุดยอด โอตากุ เซนเซ He is a Ultimate Teacher เล่ม 20
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100219284
ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท

Denpa Kyoushi  
电波教师
電波教師
Denpa Kyōshi
Denpa Kyoshi
He is an Ultimate Teacher
Denpa Kyoshi

ISBN : 9786165922623
โดย : Takeshi AZUMA
ลิขสิทธิ์ : Shogakukan

หลังจากไปทัศนศึกษาโรงเรียนรินคังและจบงานโรงเรียนแล้ว ความสัมพันธ์ของคางามิกับชั้นเรียน S ก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นทุกที... แต่วิกฤตที่ไม่เคยเจอก็เข้ามาหาแบบคาดไม่ถึง — !!

รายการที่เกี่ยวข้อง