รวมกฎหมายแรงงาน

รวมกฎหมายแรงงาน
รวมกฎหมายแรงงาน

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา
อื่นๆ : 360 หน้า

ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

แก้ไขล่าสุด ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
 

 

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163827678