พิชิตข้อสอบ NT ป.3 หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด ฉบับทำข้อสอบไว

212 บาท
พิชิตข้อสอบ NT ป.3 หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด ฉบับทำข้อสอบไว
พิชิตข้อสอบ NT ป.3 หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด ฉบับทำข้อสอบไว
รหัสสินค้า / Barcode: 1379130000891
ปกติ: 249 บาท
ขาย:212 บาท

โดย : พัชราภรณ์ เยนมนัส
สำนักพิมพ์ : Dream & Passion
อื่นๆ : 299  หน้า

แนะนำหลักเกณฑ์ตามโครงสร้างแบบทดสอบใหม่ (ฉบับล่าสุด) คัดแบบฝึกหัดที่หลากหลายทั้งปรนัยและอัตนัย สำหรับการสอบ NT ป.3 โดยเฉพาะ และแนวข้อสอบครบทั้งวิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์และความสามารถด้านภาษาไทย พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 ต้องสอบ NT ทั่วประเทศ

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง