ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ปลาย (ม.4 - ม.6 ช่วงชั้นที่ 4)

187 บาท
ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ปลาย (ม.4 - ม.6 ช่วงชั้นที่ 4)
ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ปลาย (ม.4 - ม.6 ช่วงชั้นที่ 4)
รหัสสินค้า / Barcode: 8858710303599
ปกติ: 220 บาท
ขาย:187 บาท

ISBN : 8858710303599
โดย : ทีมนิสิตแพทย์สามย่าน
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่นๆ : 484 หน้า

หนังสือคู่มือตะลุยโจทย์คณิต พิชิตข้อสอบ ม.ปลาย เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งทางด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม ประกอบด้วยแบบฝึกเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มเกรด สอบ O-NET เพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

 

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง