ตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบ ป.ต้น (ป.1-ป.3 ช่วงชั้นที่ 1)

213 บาท
ตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบ ป.ต้น (ป.1-ป.3 ช่วงชั้นที่ 1)
ตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบ ป.ต้น (ป.1-ป.3 ช่วงชั้นที่ 1)
รหัสสินค้า / Barcode: 8858710303773
ปกติ: 250 บาท
ขาย:213 บาท

ISBN : 8858710303773
ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่นๆ : 452 หน้า / ชุดสี่สีใช้กระดาษถนอมสายตาที่เหลือใช้กระดาษปรู๊ฟ

หนังสือตะลุยโจทย์วิทย์ประกอบด้วยบทสรุปที่สำคัญในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

* สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้     
* แบบฝึกเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์
* พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด   
* เตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มเกรด GPA    
* เตรียมพร้อมสอบ NT    

เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง