ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ต้น (ม.1-ม.3 ช่วงชั้นที่ 3)

166 บาท
ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ต้น (ม.1-ม.3 ช่วงชั้นที่ 3)
ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ต้น (ม.1-ม.3 ช่วงชั้นที่ 3)
รหัสสินค้า / Barcode: 8858710303582
ปกติ: 195 บาท
ขาย:166 บาท

ISBN : 8858710303582
โดย : ทีมนิสิตแพทย์สามย่าน
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่นๆ  : 18 x 25.5 ซ.ม. / 388  หน้า

หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยบทสรุปเนื้อหาที่สำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบทดสอบวัดความเข้าใจซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตนเอง

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง