พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (เล่มกลาง)

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (เล่มกลาง)

ISBN : 9786167306469

ผู้เขียน :  สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306469
จำนวน : 103 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 209 x 5 มม.
น้ำหนัก : 5 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รวบรวมข้อมูลการพิจารณาคดี ต่างๆ มากมาย พร้อมการฝึกอบรมต่างๆ ของคดีที่เกี่ยวกับเด็ก เยวาชน และครอบครัว รวมถึงการอุทธรณ์ และบทกำหนดโทษของคดี ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย
 
สารบัญ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต
หมวด 5 การฝึกอบรม
หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 10 การพิจารณาคดีอาญา
ฯลฯ
ปกติ: 50 บาท
ขาย:45 บาท
45 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306469