ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์

ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์
ฝึกพูดภาษาจีน จากคำศัพท์

ISBN : 9786167369167
ผู้เขียน : B TEAM
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 192 หน้า

หนังสือ “ฝึกพูดภาษาจีนจากคำศัพท์” เล่มที่อยู่ในมือนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการพูดภาษาจีนไว้อย่างคบถ้วน โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วนดังนี้

Part 1 เปิดคลังคำศัพท์ภาษาจีน รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนที่สำคัญและน่ารู้ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำไว้อย่างเป็นหมวดหมู่
Part 2 ฝึกพูดภาษาจีนกันเถอะ รวมรวมประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันและในการท่องเที่ยวไว้
พร้อมนำไปใช้พูดสื่อสารได้ทันท่วงที

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์น่ารู้และควรรู้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ สำหรับคนที่สนใจศึกษาภาษาจีน สามารถค้นหาคำศัพท์และนำไปใช้ได้อย่างทันใจ เช่นเดียวกับประโยคสนทนาในเล่ม ก็เป็นบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้สนทนาพูดคุยกับชาวจีนได้อย่างทันใจเช่นกัน

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167369167