Easy Korean ฝึกพูดภาษาเกาหลีได้ง่ายนิดเดียว

Easy Korean ฝึกพูดภาษาเกาหลีได้ง่ายนิดเดียว
Easy Korean ฝึกพูดภาษาเกาหลีได้ง่ายนิดเดียว

ISBN : 9786162751745
โดย : ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
สำนักพิมพ์ : BookCaff
อื่นๆ : 240 หน้า

Easy Korean ฝึกพูดภาษาเกาหลีได้ง่ายนิดเดียว เขียนโดยผู้ที่ใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันในการทำงานกับคนเกาหลีในบริษัทเกาหลี เพราะฉะนั้น โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ สำนวน และสำเนียงคำอ่านที่เขียนอยู่ใต้ประโยคสนทนาในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นไปแบบ Native Speaker ให้คุณผู้อ่านได้นำไปฝึกฝนและนำไปใช้ในการสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ โดยบทสนทนาในเล่ม ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ โดยแบ่งตาม “คำ” และ “วลี” ที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีบทสนทนาที่หลากหลาย ให้ได้เรียนรู้ความแตกต่างของสำนวนภาษา และได้ศึกษาความแตกต่างของการใช้คำและการสร้างประโยค

ปกติ: 175 บาท
ขาย:158 บาท
158 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162751745