Easy Japanese ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียว

Easy Japanese ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียว
Easy Japanese ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียว

ISBN : 9786162750793
โดย : วิลาศิณี คู่ปัถพี
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 224 หน้า 

Easy Japanese ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียว เขียนโดยผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน เพราะฉะนั้น โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ สำนวน และสำเนียงคำอ่าน ที่เขียนอยู่ในประโยคสนทนาในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นไปแบบ Native Speaker ให้คุณผู้อ่านได้นำไปฝึกฝนและนำไปใช้ในการสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ

ปกติ: 175 บาท
ขาย:158 บาท
158 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162750793