เริ่มต้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ให้คล่องภายใน 1 เดือน)

เริ่มต้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ให้คล่องภายใน 1 เดือน)

ISBN : 9786167276564

ผู้เขียน : G+

สำนักพิมพ์ : Mini bear

อื่นๆ : 294 หน้า

“เริ่มต้นฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ให้คล่องภายใน 1 เดือน)” หนังสือเล่มนี้จะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการพูด ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอก็เริ่มตั้งแต่อักษรภาษาอังกฤษ หลักการเทียบพยัญชนะภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ หลักการเทียบสระภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ การเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษ - อักษรภาษาไทย  สระผสมและการหัดอ่านคำศัพท์ที่ใช้สระผสม หลังจากนั้นก็เป็นการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษ 31 สถานการณ์ ซึ่งในละขั้นจะประกอบไปด้วยคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ และปิดท้ายในแต่ละบทด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องรู้

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะกับการฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อไต่ระดับไปสู่การเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167276564