บันทึกการลงทุน

บันทึกการลงทุน
บันทึกการลงทุน

โดย : ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์ (MBA Finance & Landscape Architecture Bach.)
สำนักพิมพ์ : Earn Concept
อื่นๆ : 192 หน้า

พร้อมตัวอย่างพอร์ต กรณีศึกษาจริง

"ปราศจากบันทึกการลงทุนที่เป็นระเบียบแล้ว...  นักลงทุนจะไม่สามารถรับรู้ผลตอบแทนที่แท้จริงของพอร์ตได้เลย"

สำหรับนักลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยรายงานสถานะ และผลตอบแทนที่แท้จริงของพอร์ตได้ดีไปกว่า "บันทึกการลงทุน"

ปกติ: 169 บาท
ขาย:152 บาท
152 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169083795