The October Journey : บันทึกการเดินทางเดือนตุลาฯ (จากจุฬาสู่บางขวาง)

468 บาท
The October Journey : บันทึกการเดินทางเดือนตุลาฯ (จากจุฬาสู่บางขวาง)
The October Journey : บันทึกการเดินทางเดือนตุลาฯ (จากจุฬาสู่บางขวาง)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163887092
ปกติ: 550 บาท
ขาย:468 บาท

ISBN : 9786163887092
เรียบเรียง :  สุรชาติ บำรุงสุข
สำนักพิมพ์ : SAENGDAO แสงดาว
อื่นๆ : 560 หน้า

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในสังคมไทย ทั้งนี้ เพราะมันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้และเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างจริงจังของคนพลังหนุ่มสาว และไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นของสองเหตุการณ์นั้น จะลงเอยด้วยดร หรือร้ายสักเพียงไร หากแต่กับสังคมไทยมันก็กลายเป็นบทเรียนที่คนรุ่นนั้นและรุ่นต่อ ๆ ไปที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องเรียนรู้

อย่างน้อยที่สุด หากนับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 มาถึงวันนี้ ก็เป็นเวลาก้าวล่วงมาถึง 50 ปี เป็นอย่างน้อย รอยแผลในครั้งนั้นทิ้งความทรงจำเอาไว้มากมายจนเกินกว่าที่ใครคนหนึ่งจะสามารถบรรยายมันออกมาให้ปรากฏในหน้ากระดาษได้เพียงสั้นๆ คนหนุ่มสาวที่ลุกมาต่อสู้กับอำนาจเผด็จการ หรืออำนาจมืดในยามนั้น ล้วนแล้วแต่ต้องมีบาดแผลและรอยจำประทับอยู่ในความทรงจำของตนเองแทบทั้งสิ้น