ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • ไฟฟ้ามาหานะหนู

ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • ไฟฟ้ามาหานะหนู
ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • ไฟฟ้ามาหานะหนู

Which Switch is Which?

ISBN : 9786160443239
เรื่อง : Sam Godwin
ภาพประกอบ : Simone Abel
แปล : ธีรมน วงศาโรจน์
คำนิยม : รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 36 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.8 ซม.  / สี่สีในเล่ม

"...หากต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่ลูกรักและศิษย์ตัวน้อย ควรเริ่มสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พวกเขา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย...นิทานชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย
จะช่วยให้การเรียนวิทยาศาสตร์สนุกสนานขึ้น...นับว่าเป็นหนังสือ
ที่ทุกบ้านทุกโรงเรียนควรมี..."

คำนิยมโดย รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

เจ้าหนูจิ๋วทำอะไร ทำไมบ้านถึงสว่างขึ้นมาได้นะ!
ผจญภัยในโลกไฟฟ้าไปกับเจ้าหนูแสนฉลาด
ร่วมเรียนรู้ความสำคัญและวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

แล้วมาสนุกกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวและห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะ 
 

ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท
104 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160443239