ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • เติมน้ำใสให้ท้องฟ้า

ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • เติมน้ำใสให้ท้องฟ้า
ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • เติมน้ำใสให้ท้องฟ้า

The Drop Goes Plop

ISBN : 9786160443260
เรื่อง : Sam Godwin
ภาพประกอบ : Simone Abel
แปล : ธีรมน วงศาโรจน์
คำนิยม : รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 36 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.8 ซม.  / สี่สีในเล่ม

"...หากต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่ลูกรักและศิษย์ตัวน้อย ควรเริ่มสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พวกเขา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย...นิทานชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย
จะช่วยให้การเรียนวิทยาศาสตร์สนุกสนานขึ้น...นับว่าเป็นหนังสือ
ที่ทุกบ้านทุกโรงเรียนควรมี..."

คำนิยมโดย รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ซู่ซ่า ซู่ซ่า ฝนตกลงมาแล้ว แต่เอ...บนท้องฟ้ามีน้ำด้วยหรือ
ร่วมเดินทางไปกับนกน้อยแม่ลูก เพื่อไขความลับของ
เมฆ ฝน และเรียนรู้วัฎจักรน้ำ
แล้วมาสนุกกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะ 
 

ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท
104 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160443260