ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • เธอได้ยินไหม

ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • เธอได้ยินไหม
ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • เธอได้ยินไหม

The Best Ears in the World

ISBN : 9786160443222
เรื่อง : Sam Godwin
ภาพประกอบ : Simone Abel
แปล : ธีรมน วงศาโรจน์
คำนิยม : รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 36 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.8 ซม.  / สี่สีในเล่ม

"...หากต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่ลูกรักและศิษย์ตัวน้อย ควรเริ่มสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พวกเขา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย...นิทานชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย
จะช่วยให้การเรียนวิทยาศาสตร์สนุกสนานขึ้น...นับว่าเป็นหนังสือ
ที่ทุกบ้านทุกโรงเรียนควรมี..."

คำนิยมโดย รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

แต๊ก แต๊ก แต๊ก...นั่นเสียงดนตรี รถแทรกเตอร์ หรือมาจากเจ้านกหัวขวานตัวนั้นนะ
มาเรียนรู้เรื่องเสียงและการได้ยินจากกระต่ายน้อยจอมสงสัยกันดีกว่า

แล้วมาสนุกกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวและห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะ 
 

ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท
104 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160443222