ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • บ้านใครบนใบบัว

ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • บ้านใครบนใบบัว
ชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย • บ้านใครบนใบบัว

The Trouble with Tadpoles

ISBN : 9786160443246
เรื่อง : Sam Godwin
ภาพประกอบ : Simone Abel
แปล : ธีรมน วงศาโรจน์
คำนิยม : รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 36 หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.8 ซม.  / สี่สีในเล่ม

"...หากต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่ลูกรักและศิษย์ตัวน้อย ควรเริ่มสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พวกเขา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย...นิทานชุด ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย
จะช่วยให้การเรียนวิทยาศาสตร์สนุกสนานขึ้น...นับว่าเป็นหนังสือ
ที่ทุกบ้านทุกโรงเรียนควรมี..."

คำนิยมโดย รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ทำไมเมื่อถึงฤดูฝน ในบึงจึงเต็มไปด้วยเสียง อ๊บ อ๊บ ใช่เสียงเจ้ากบหรือเปล่า
และทำไมกบน้อยจอมกระโดดถึงไปอยู่บนใบบัว
มาไขข้อข้องใจไปกับหนังสือเล่มนี้กันเถอะ

แล้วมาสนุกกับกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะ 
 

ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท
104 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160443246