ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงพลาสติกเหลือใช้เป็นของเล่น!

ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงพลาสติกเหลือใช้เป็นของเล่น!
ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงพลาสติกเหลือใช้เป็นของเล่น!

Kimura Yuichi / Miyamoto Etsuyoshi no Garakuta Kosaku 7 . Pura-yoki de Asobo

ISBN : 9786160423835
โดย : คิมุระ ยูอิชิ (Kimura Yuichi)
ภาพประกอบ : มิยะโมะโตะ เอะสึโยะชิ (Miyamoto Etsuyoshi)
แปล : ทินภาส พาหะนิชย์
อื่น ๆ : 84 หน้า /  18.5 x 26 ซม.

ทุก ๆ วันเราทิ้งขยะพลาสติก เช่น ถาดไข่พลาสติก ถ้วยขนม ถุงขนม ขวดน้ำ 
หลอด และขยะพลาสติกอื่น ๆ มากมายโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งที่ขยะเหล่านี้นำมา
ดัดแปลงให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ จากขยะพลาสติกที่ดูไร้ค่ากลับกลายมาเป็น
ของเล่นให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุก ขอเสนอ หนังสือชุด ขนขยะมาประดิษฐ์ เล่ม แปลงพลาสติกเหลือใช้
เป็นของเล่น! เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ เรียนรู้เรื่องรูปทรงต่าง ๆ และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่าง
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกิดประโยชน์ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นอัจฉริยะตัวน้อยต่อไป

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160423835