ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงถุงพลาสติกเป็นของเล่น

ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงถุงพลาสติกเป็นของเล่น
ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงถุงพลาสติกเป็นของเล่น

Kimura Yuichi / Miyamoto Etsuyoshi no Garakuta Kosaku 8 . Pori-bukuro de Asobo

ISBN : 9786160423859
โดย : คิมุระ ยูอิชิ (Kimura Yuichi)
ภาพประกอบ : มิยะโมะโตะ เอะสึโยะชิ (Miyamoto Etsuyoshi)
แปล : สุนันท์ ลีลาผาสุข
อื่น ๆ : 83 หน้า /  18.5 x 26 ซม.

หนังสือพัฒนา AQ CQ PQ ที่พ่อแม่และครูทั่วญี่ปุ่นยกนิ้วให้

ถุงพลาสติกเป็นวัสดุที่เผลอแป๊บเดียวก็จะเห็นกองสุมเต็มบ้าน หากไม่นำ
ไปใช้ใส่ขยะ ก็จะถูกนำไปทิ้งเป็นขยะเสียเอง ทั้ง ๆ ที่ถุงพลาสติกเหล่านี้นำมา
ดัดแปลงให้กลับมาใช้งานใหม่ได้  
จากขยะที่ดูไร้ค่ากลับกลายมาเป็นของเล่นให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุก 
ขอเสนอ หนังสือชุด ขนขยะมาประดิษฐ์ เล่ม แปลงถุงพลาสติกเป็นของเล่น!
เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ง่าย ๆ เรียนรู้เรื่องรูปทรงต่าง ๆ และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่าง
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกิดประโยชน์ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นอัจฉริยะตัวน้อยต่อไป
 

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160423859