ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงกล่องกระดาษเป็นของเล่น!

ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงกล่องกระดาษเป็นของเล่น!
ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงกล่องกระดาษเป็นของเล่น!

Kimura Yuichi / Miyamoto Etsuyoshi no Garakuta Kosaku 9 . Retoruto-bako de Asobo

ISBN : 9786160423866
โดย : คิมุระ ยูอิชิ (Kimura Yuichi)
ภาพประกอบ : มิยะโมะโตะ เอะสึโยะชิ (Miyamoto Etsuyoshi)
แปล : สุนันท์ ลีลาผาสุข
อื่น ๆ : 84 หน้า /  18.5 x 26 ซม.

กล่องกระดาษอาหารสำเร็จรูปหรือกล่องขนม เป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่
หาง่ายไม่แพ้ภาชนะพลาสติกหรือขวดน้ำ แต่ถ้าหากกล่องเปียกน้ำก็จะขาดง่าย 
และถูกนำไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ถึงอย่างนั้น ถ้าหากเรารักษาสภาพกล่องให้ดี 
กล่องกระดาษเหล่านี้ก็นำมาดัดแปลงให้กลับมาใช้งานใหม่ได้ จากขยะที่ดูไร้ค่า
กลับกลายมาเป็นของเล่นให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุก   
ขอเสนอ หนังสือชุด ขนขยะมาประดิษฐ์ เล่ม แปลงกล่องกระดาษเป็น
ของเล่น! เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ เรียนรู้เรื่องรูปทรงต่าง ๆ และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ใช้เวลาว่าง
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเกิดประโยชน์ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นอัจฉริยะตัวน้อยต่อไป
 

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160423866