ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงกล่องนมเป็นของเล่น!

ขนขยะมาประดิษฐ์ แปลงกล่องนมเป็นของเล่น!

ISBN : 9786165390460
โดย : Kimura Yuichi / สุนันท์ ลีลาผาสุข
มาสนุกกับหนังสืองานประดิบืที่ เด็กๆทั่วญี่ปุ่นหลงรักมาแล้ว ขนขยะมาประดิษฐ์ หนังสืองานประดิษฐ์สุดน่ารัก ที่จะชวนคุณหนูๆพัฒนา 3Q อย่างสร้างสรรค์ 3Q ได้แก่อะไรบ้าง AQ ( Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา ผ่านความพยายามในการประดิษฐ์ของเล่นจนสำเร็จ CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์มากมายในเล่ม PQ (Physical Quotient) ความฉลาดด้านพลานามัยจากการเล่น นำมาซึ่งพัฒนาการในด้านต่างๆทั้งสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาทั้งด้านอารมณ์และสังคมในตัวเด็ก

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165390460