ZEROIN ตำรวจสาว ดีเดือด เล่ม 10

ZEROIN ตำรวจสาว ดีเดือด เล่ม 10
ZEROIN ตำรวจสาว ดีเดือด เล่ม 10

ゼロイン
零式战斗
A bout portant
Zero Fighter
Zero In
Zero-In
ZEROIN

ISBN : 9789749715932
Barcode : 8854654078098
โดย : SORA INOUE
ลิขสิทธิ์ : FUJIMISHOBO CO., LTD.

โรงเรียนถูกบุก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนที่ทำหน้าที่เฝ้ายามถูกยิง!? แม้มิคุรุกับโคจะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้ว แต่โซโนเบะที่เป็นเพื่อนกลับถูกยิงเพราะการกระทำที่ผลีผลาม...!? 

 

ปกติ: 45 บาท
ขาย:38 บาท
38 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654078098