ZEROIN ตำรวจสาว ดีเดือด เล่ม 09

ZEROIN ตำรวจสาว ดีเดือด เล่ม 09
ZEROIN ตำรวจสาว ดีเดือด เล่ม 09

ゼロイン
零式战斗
A bout portant
Zero Fighter
Zero In
Zero-In
ZEROIN

ISBN : 9789749715932
Barcode : 8854654074557
โดย : SORA INOUE
ลิขสิทธิ์ : FUJIMISHOBO CO., LTD.

หลังพ่ายแพ้ให้แก่กองกำลังติดอาวุธก็ทำให้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ของมิคุรุเปิดเผย หนำซ้ำยังมีข้อความขู่ฆ่าไม่เลือกหน้าปรากฏขึ้นบนอินเตอร์เน็ต เป้าหมายคือโรงเรียนของมิคุรุกับโค!

 

ปกติ: 45 บาท
ขาย:38 บาท
38 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654074557