KILLING MORPH เล่ม 03

KILLING MORPH เล่ม 03
KILLING MORPH เล่ม 03

Satsuriku Morph
殺戮モルフ
Killing Morph 
Satsuriku Morufu

ISBN : 9786164573215
Story  : Masaya Hikazono
Comic : Nokuto Koike
ลิขสิทธิ์ : Akita Publishing Co.,Ltd.

ฆาตกรต่อเนื่องที่ปรากฏตัวขึ้น
กลางเมืองอย่างกะทันหัน
ยังคงก่อการฆาตกรรมไปเรื่อยๆ
ทำให้มนุษยชาติตกอยู่ใน
ความหวาดกลัว
แต่เมื่อถูกไล่ต้อน เขาก้เริ่มเล่า
อย่างกะทันหันเป้าหมายนั้น และ
ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผย—!
ปลดปล่อย ภาคนรกเชิงเขาฟูจิ!!

ปกติ: 60 บาท
ขาย:54 บาท
54 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164573215