GIANT KILLING เล่ม 20

GIANT KILLING เล่ม 20
GIANT KILLING เล่ม 20

逆转监督
GIANT KILLING

ISBN : 9786164105218
Story : Tsunamoto masaya
IIlust : TSUJITOMO
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd.

ยามากาตะ มอนเตเวีย ต้านทานเกมรุกอันหนักหน่วงของ ETU อย่างแน่วแน่ และในตอนนั้นเองที่ ซาคุระ ผู้จัดการของยามากาตะ เริ่มใช้ระบบใหม่ที่ได้คิดวางแผนไว้นานแล้ว ซึ่งมันก็คือแผนการเล่นที่สามารถระเบิดศักยภาพของยามากาตะ ซึ่งทัตซึมิเองก็ระแวงมาตั้งแต่แรกเช่นกัน !!

ปกติ: 50 บาท
ขาย:45 บาท
45 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164105218