Hunter x Hunter เล่ม 34 - ศึกชี้ตาย (ปรับราคา)

104 บาท
Hunter x Hunter เล่ม 34 - ศึกชี้ตาย (ปรับราคา)
Hunter x Hunter เล่ม 34 - ศึกชี้ตาย (ปรับราคา)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786166010824
ปกติ: 115 บาท
ขาย:104 บาท

ハンター×ハンター
全职猎人
全職獵人
猎人
Hunter × Hunter
Hunter Hunter
HUNTER×HUNTER
HxH
Hunter X Hunter

ISBN : 9786166010824
โดย : YOSHIHIRO TOGASHI
ลิขสิทธิ์ : SHUEISHA INC.

เปิดศึกชี้ตายระหว่างฮิโชกะและคุโรโร่ ณ สนามประลอง
กลางหาว!! คุโรโร่ไล่ต้อนฮิโชกะให้อ่อนแรงลงเรื่อยๆ ด้วยความ
สามารถใหม่ ผู้ที่จะชนะการต่อสู้อันสุดโต่งนี้คือ!? และแล้ว
คุราปิก้ากับเหล่าราชวงศ์คาคินก็เริ่มออกเรือสู่ทวีปใหม่ ทว่า
ไม่ทันไรก็เกิดการตายปริศนาขึ้น

รายการที่เกี่ยวข้อง