Hunter x Hunter เล่ม 31 - ร่วมศึก

Hunter x Hunter เล่ม 31 - ร่วมศึก
Hunter x Hunter เล่ม 31 - ร่วมศึกHunter x Hunter เล่ม 31 - ร่วมศึกHunter x Hunter เล่ม 31 - ร่วมศึก

ハンター×ハンター
全职猎人
全職獵人
猎人
Hunter × Hunter
Hunter Hunter
HUNTER×HUNTER
HxH
Hunter X Hunter

ISBN : 9786163230539 (45 บาท) / 9786162244056 (75 บาท)
โดย : YOSHIHIRO TOGASHI
ลิขสิทธิ์ : SHUEISHA INC.

การเลือกตั้งประธานคนใหม่ตามคำสั่งของเนเทโลได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความปั่นป่วนจากฝีมือของรองประธานปาริสตัน อีกทางหนึ่ง คิรัวร์ที่อยากจะช่วยชีวิตกอร์นได้กลับไปบ้านเพื่อขอยืมพลังจากอารุกะ ครอบครัวที่ถูกกักขังอยู่ ความสามารถของอารุกะคืออะไรกันแน่!?
 

ปกติ: 75 บาท
ขาย:68 บาท
68 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162244056