ไม่ยากถ้าอยากเป็นคนมีมารยาท

ไม่ยากถ้าอยากเป็นคนมีมารยาท
ไม่ยากถ้าอยากเป็นคนมีมารยาท

ISBN : 9786160437047
ผู้เขียน : Seo,Young-hee
ภาพ : Seo,Young-hee
แปล : ธนวดี บุญล้วน
อื่นๆ : - หน้า / สี่สีในเล่ม

เรื่องราวสนุก ๆ ของแก๊งสาว ๆ สุดป่วนที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่องมารยาทมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นมารยาทในห้องเรียน ที่สาธารณะ การรับประทานอาหาร การแต่งกาย
การคบเพื่อน และความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย
 

ปกติ: 175 บาท
ขาย:158 บาท
158 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160437047